top of page
 • avgulnihalerdal

Şirketler ve Ticaret Hukuku: Giriş Rehberi

Giriş

Ticaret, günümüz ekonomisinin temelini oluşturur. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve çeşitli ürün ve hizmetler sunan birçok şirket bulunur. Bu şirketlerin kurulması, işleyişi ve ticari faaliyetleri Ticaret Hukuku tarafından düzenlenir.

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret Hukuku, tacirlerin ve ticari işlemlerin hukuki statüsünü düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, şirketler hukuku, deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku, banka ve kredi hukuku, faktoring hukuku, fikri mülkiyet hukuku gibi birçok alt dalı içerir.

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler Hukuku, şirketlerin kurulması, türleri, organları, yönetimi, sermayesi, hisseleri, birleşme ve devralmaları, feshi ve tasfiyesi gibi konularda düzenlemeler getiren bir hukuk dalıdır.

Şirket Türleri

Türk Ticaret Kanunu'na göre birçok şirket türü mevcuttur. En yaygın şirket türleri şunlardır:

 • Limited Şirket (Ltd. Şti.)

 • Anonim Şirket (A.Ş.)

 • Ortaklık Şirketi (O.Ş.)

 • Komandit Şirket (K.Ş.)

 • Kolektif Şirket (K.Ş.)

Her şirket türünün kendine özgü özellikleri ve avantajları vardır. Şirket kurarken, faaliyet alanına, ortak sayısına, sermaye miktarına ve risk profiline uygun şirket türünün seçilmesi önemlidir.

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku ile İlgili Kavramlar:

 • Tacir: Ticari faaliyeti devamlı surette meslek edinmek maksadıyla yapan kişidir.

 • Ticari İşletme: Tacirlerin meslekleri icabı işlettikleri bütün teşebbüs ve faaliyetlerdir.

 • Ticari Defterler: Tacirlerin ticari işletmeleri ile ilgili mali durumlarını gösteren defterlerdir.

 • Kambiyo Senetleri: Bono, çek ve poliçe gibi kıymetli evraklardır.

 • Sigorta: Bir riskin gerçekleşmesi halinde tazminat ödenmesini teminat altına alan sözleşmedir.

 • Fikri Mülkiyet Hukuku: Marka, patent, telif hakkı ve tasarım gibi hakların korunmasını düzenleyen hukuk dalıdır.

Sonuç

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku, karmaşık bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalıyla ilgili birçok yasal düzenleme ve içtihat mevcuttur. Şirket kurmak veya ticari faaliyete başlamakla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sözleşme ve Sağlık Hukuku: İlişki ve Önemi

Giriş Sağlık hizmeti sunumu, hasta ve sağlık hizmeti sunucusu arasında bir sözleşmeye dayanır. Bu sözleşme, Sağlık Hukuku kapsamında değerlendirilir. Sağlık Hukuku, sağlık hizmetlerinin sunulmasına il

Kamu-İdare ve Kamulaştırma Hukuku: Bilmeniz Gerekenler

Giriş Devlet, kamu hizmetlerini sunmak ve genel düzeni sağlamak için çeşitli idari işlemler yapar. Bu işlemler, Kamu-İdare Hukuku tarafından düzenlenir. Kamu-İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişi

Comments


bottom of page