top of page
  • avgulnihalerdal

İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları: Haklarınız Ne Kadar Güvende?

İşçi-işveren ilişkileri her zaman kolay olmayabilir. Bazen, işçiler ve işverenler arasında hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu uyuşmazlıklar, işten çıkarma, tazminat, çalışma saatleri ve koşulları gibi birçok konuda olabilir.

İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında Hukuk

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında Türk hukuku, işçileri korumak ve adil bir çalışma ortamı sağlamak için birçok düzenleme içerir. Bu düzenlemeler, 4857 Sayılı İş Kanunu başta olmak üzere, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve diğer ilgili yasalar ile yönetmeliklerde yer alır.

Sendikal Haklar Hukuku

Sendikalar, işçilerin haklarını korumak ve kolektif olarak pazarlık yapmak için kurulmuştur. Sendikal Haklar Hukuku, sendikaların ve üyelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Avukatlık Hizmetleri

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında ve sendika hukuku ile ilgili konularda avukatlar önemli bir rol oynar. Avukatlar, uyuşmazlıkların çözümü için yasal yolları kullanarak müvekkillerinin haklarını savunur.


Sonuç

İşçi-işveren uyuşmazlıkları ve sendika hukuku karmaşık bir hukuk dalıdır. Bu konularda haklarınızı ve yükümlülüklerinizi bilmeniz önemlidir. Bir uyuşmazlık ile karşılaşırsanız veya sendika üyeliği ile ilgili bilgi almak isterseniz, bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sözleşme ve Sağlık Hukuku: İlişki ve Önemi

Giriş Sağlık hizmeti sunumu, hasta ve sağlık hizmeti sunucusu arasında bir sözleşmeye dayanır. Bu sözleşme, Sağlık Hukuku kapsamında değerlendirilir. Sağlık Hukuku, sağlık hizmetlerinin sunulmasına il

Kamu-İdare ve Kamulaştırma Hukuku: Bilmeniz Gerekenler

Giriş Devlet, kamu hizmetlerini sunmak ve genel düzeni sağlamak için çeşitli idari işlemler yapar. Bu işlemler, Kamu-İdare Hukuku tarafından düzenlenir. Kamu-İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişi

Şirketler ve Ticaret Hukuku: Giriş Rehberi

Giriş Ticaret, günümüz ekonomisinin temelini oluşturur. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve çeşitli ürün ve hizmetler sunan birçok şirket bulunur. Bu şirketlerin kurulması, işleyişi ve ticari faal

Comments


bottom of page