top of page
  • avgulnihalerdal

İcra ve İflas Hukuku: Borçların Tahsili ve Varlıkların Tasfiyesi


Giriş

İcra ve İflas Hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerini ve borçluların borçlarını ödemelerini sağlayan önemli bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi üzerine, kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile nasıl karşılanacağını düzenler.

İcra Hukuku

İcra Hukuku, alacaklının alacağını borçludan tahsil etmesini sağlayan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, alacak takibi, haciz, ilamsız icra, tahkikat ve haciz yoluyla satış gibi kavramlar yer alır.

Alacak Takibi: Alacaklı, borçlunun borcunu ödememesine halinde, icra takibi başlatarak alacağını tahsil etmeye çalışabilir. Alacak takibi, icra müdürlükleri aracılığıyla yapılır.

Haciz: Alacaklı, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz koydurarak alacağını tahsil edebilir. Haciz, borçlunun taşınır ve taşınmaz malları, maaşı ve banka hesapları gibi malvarlıklarını kapsayabilir.

İlamsız İcra: Bazı alacaklar için, alacaklının mahkemeden ilam almasına gerek kalmadan icra takibi başlatılabilir. Bu alacaklar, senet ve bono gibi kıymetli evraktan doğan alacaklar, kira bedelleri ve tazminat alacakları gibi alacaklardır.

Tahkikat ve Haciz Yoluyla Satış: Haciz yoluyla satış, borçlunun hacizli malvarlıklarının, icra müdürlüğü tarafından açık artırma yoluyla satılması işlemidir.

İflas Hukuku

İflas Hukuku, borçlunun tüm malvarlığının tasfiye edilerek, tüm alacaklılarının tatmin edilmesini amaçlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, iflasın açılması, konkordato, tasfiye ve alacaklıların alacaklarının tasfiyesi gibi kavramlar yer alır.

İflasın Açılması: Borçlunun mali durumunun bozulması ve alacaklarını ödeyemez hale gelmesi halinde, alacaklılar veya borçlu, iflas davası açabilir. İflas davası, iflas mahkemeleri tarafından görülür.

Konkordato: Borçlu, iflasın açılmasından önce, alacaklılarıyla anlaşarak iflastan kurtulmaya çalışabilir. Konkordato, borçlunun alacaklılarına belli bir oranda ödeme yapmayı taahhüt etmesi ve alacaklıların da bu taahhüdü kabul etmesi şeklinde gerçekleşir.

Tasfiye: İflasın açılması halinde, borçlunun tüm malvarlığı tasfiye edilir ve alacaklılara ödenir. Tasfiye işlemi, iflas masasına atanan kayyum tarafından yürütülür.

Alacaklıların Alacaklarının Tasfiyesi: Tasfiye işlemi tamamlandıktan sonra, alacaklılara alacaklarının ne kadarının ödeneceği belirlenir. Alacaklılar, alacaklarının türüne ve sırasına göre ödeme alırlar.

Sonuç

İcra ve İflas Hukuku, karmaşık bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalıyla ilgili birçok yasal düzenleme ve içtihat mevcuttur. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, bir avukata danışmanız tavsiye edilir.volume_up

1+

İcra ve İflas Hukuku: Borçların Tahsili ve Varlıkların Tasfiyesi

Giriş

İcra ve İflas Hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerini ve borçluların borçlarını ödemelerini sağlayan önemli bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi üzerine, kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile nasıl karşılanacağını düzenler.

İcra Hukuku

İcra Hukuku, alacaklının alacağını borçludan tahsil etmesini sağlayan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, alacak takibi, haciz, ilamsız icra, tahkikat ve haciz yoluyla satış gibi kavramlar yer alır.

Alacak Takibi: Alacaklı, borçlunun borcunu ödememesine halinde, icra takibi başlatarak alacağını tahsil etmeye çalışabilir. Alacak takibi, icra müdürlükleri aracılığıyla yapılır.

Haciz: Alacaklı, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz koydurarak alacağını tahsil edebilir. Haciz, borçlunun taşınır ve taşınmaz malları, maaşı ve banka hesapları gibi malvarlıklarını kapsayabilir.

İlamsız İcra: Bazı alacaklar için, alacaklının mahkemeden ilam almasına gerek kalmadan icra takibi başlatılabilir. Bu alacaklar, senet ve bono gibi kıymetli evraktan doğan alacaklar, kira bedelleri ve tazminat alacakları gibi alacaklardır.

Tahkikat ve Haciz Yoluyla Satış: Haciz yoluyla satış, borçlunun hacizli malvarlıklarının, icra müdürlüğü tarafından açık artırma yoluyla satılması işlemidir.

İflas Hukuku

İflas Hukuku, borçlunun tüm malvarlığının tasfiye edilerek, tüm alacaklılarının tatmin edilmesini amaçlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, iflasın açılması, konkordato, tasfiye ve alacaklıların alacaklarının tasfiyesi gibi kavramlar yer alır.

İflasın Açılması: Borçlunun mali durumunun bozulması ve alacaklarını ödeyemez hale gelmesi halinde, alacaklılar veya borçlu, iflas davası açabilir. İflas davası, iflas mahkemeleri tarafından görülür.

Konkordato: Borçlu, iflasın açılmasından önce, alacaklılarıyla anlaşarak iflastan kurtulmaya çalışabilir. Konkordato, borçlunun alacaklılarına belli bir oranda ödeme yapmayı taahhüt etmesi ve alacaklıların da bu taahhüdü kabul etmesi şeklinde gerçekleşir.

Tasfiye: İflasın açılması halinde, borçlunun tüm malvarlığı tasfiye edilir ve alacaklılara ödenir. Tasfiye işlemi, iflas masasına atanan kayyum tarafından yürütülür.

Alacaklıların Alacaklarının Tasfiyesi: Tasfiye işlemi tamamlandıktan sonra, alacaklılara alacaklarının ne kadarının ödeneceği belirlenir. Alacaklılar, alacaklarının türüne ve sırasına göre ödeme alırlar.

Sonuç

İcra ve İflas Hukuku, karmaşık bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalıyla ilgili birçok yasal düzenleme ve içtihat mevcuttur. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sözleşme ve Sağlık Hukuku: İlişki ve Önemi

Giriş Sağlık hizmeti sunumu, hasta ve sağlık hizmeti sunucusu arasında bir sözleşmeye dayanır. Bu sözleşme, Sağlık Hukuku kapsamında değerlendirilir. Sağlık Hukuku, sağlık hizmetlerinin sunulmasına il

Kamu-İdare ve Kamulaştırma Hukuku: Bilmeniz Gerekenler

Giriş Devlet, kamu hizmetlerini sunmak ve genel düzeni sağlamak için çeşitli idari işlemler yapar. Bu işlemler, Kamu-İdare Hukuku tarafından düzenlenir. Kamu-İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişi

Şirketler ve Ticaret Hukuku: Giriş Rehberi

Giriş Ticaret, günümüz ekonomisinin temelini oluşturur. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve çeşitli ürün ve hizmetler sunan birçok şirket bulunur. Bu şirketlerin kurulması, işleyişi ve ticari faal

Comments


bottom of page