top of page
 • avgulnihalerdal

Kamu-İdare ve Kamulaştırma Hukuku: Bilmeniz Gerekenler

Giriş

Devlet, kamu hizmetlerini sunmak ve genel düzeni sağlamak için çeşitli idari işlemler yapar. Bu işlemler, Kamu-İdare Hukuku tarafından düzenlenir. Kamu-İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişi, idari işlemler, idari yargılama ve idari sorumluluk gibi konularda düzenlemeler getiren bir hukuk dalıdır.

Kamulaştırma Hukuku Nedir?

Kamulaştırma Hukuku, kamu yararı için özel mülkiyete konu taşınmazların idare tarafından bedelini ödeyerek elinden alınmasını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Kamulaştırma, kamunun ihtiyaç duyduğu alanlarda okul, hastane, yol, köprü gibi kamu tesisleri inşa etmek için gereklidir.

Kamulaştırma Süreci

Kamulaştırma süreci, idari işlemler ve yargısal denetim olmak üzere iki aşamadan oluşur.

İdari İşlemler Aşaması:

 • Kamulaştırma kararı, ilgili idare tarafından alınır.

 • Kamulaştırma kararı, taşınmaz malikin tebliğ edilir.

 • Taşınmaz malik, kamulaştırma kararına karşı dava açabilir.

Yargısal Denetim Aşaması:

 • Taşınmaz malik tarafından açılan dava, idare mahkemeleri tarafından görülür.

 • İdare mahkemeleri, kamulaştırma kararının hukuka uygunluğunu denetler.

 • Kamulaştırma kararının hukuka aykırı olduğu kanaatine varan idare mahkemeleri, kararı iptal eder.

Kamulaştırmada Bedel Tespiti

Kamulaştırma bedelinin tespiti, bilirkişi incelemesi ve mahkeme kararı ile yapılır. Bilirkişiler, taşınmazın rayiç bedelini belirler. Mahkeme, bilirkişi raporunu ve tarafların beyanlarını göz önünde bulundurarak kamulaştırma bedelini belirler.

Kamulaştırma Hukuku ile İlgili Kavramlar:

 • Kamu yararı: Kamunun genel ihtiyaç ve menfaatleri.

 • Özel mülkiyet: Kişilerin malvarlığı üzerinde sahip oldukları hak.

 • Bedel: Kamulaştırma karşılığında taşınmaz malike ödenen tazminat.

 • Bilirkişi: Kamulaştırma bedelini belirlemek için görevlendirilen uzman.

Sonuç

Kamu-İdare ve Kamulaştırma Hukuku, karmaşık bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalıyla ilgili birçok yasal düzenleme ve içtihat mevcuttur. Kamulaştırma ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sözleşme ve Sağlık Hukuku: İlişki ve Önemi

Giriş Sağlık hizmeti sunumu, hasta ve sağlık hizmeti sunucusu arasında bir sözleşmeye dayanır. Bu sözleşme, Sağlık Hukuku kapsamında değerlendirilir. Sağlık Hukuku, sağlık hizmetlerinin sunulmasına il

Şirketler ve Ticaret Hukuku: Giriş Rehberi

Giriş Ticaret, günümüz ekonomisinin temelini oluşturur. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve çeşitli ürün ve hizmetler sunan birçok şirket bulunur. Bu şirketlerin kurulması, işleyişi ve ticari faal

Comments


bottom of page